Riksstämman 7/3 2019 i Gimo

Nu närmar sig Ekodagarna med Ekologiska Lantbrukarnas riksårsstämma den 7/3. Vi valde våra 8 ombud från Uppodlarna på vårt eget årsmöte, men alla kan ta del av information mm inför stämman: Handlingar till stämman dag 3 skickas ut till er som är anmälda som ombud från distrikten och
deltagande medlemmar senast måndag 25/2. Då finns även handlingarna tillgängliga på hemsidan.
Ekodagarna är populära och det är fullbokat med närmare 170 deltagare från hela landet! Läs mera här!

Rapport från Uppodlarnas årsmöte 2019

Ett 25- tal intresserade åhörare kom för att se och lyss till prof Neill Powells föredrag om Carbon Farming. Det handlar alltså om att jordbrukare skulle kunna få ”carbon credits”, likande utsläppsrätter eller elcertifikat för de insatser de gör för att minska/ fånga in CO2. Ett certifieringsorgan skulle checka av ett antal åtgärdspunkter, kanske liknande en utvidgad KRAV-revision, beräkna minskning i CO2- utsläpp/infångande och därefter får bonden motsvarande ”carbon credits”. Dessa ska sedan kunna säljas på en marknad där företag eller institutioner som behöver redovisa minskande CO2-påverkan är köpare. Flygbolag är ett exempel på intressegrupp.

Pilotprojekt finns bl a i Australien och ev i Frankrike. Neill Powell föreslog nu att vi ska ansöka om stöd från SJV för att dra igång ett projekt även inom Uppodlarna, vilket mötesdeltagarna var positiva till. NP ska kolla förutsättningarna och återkomma.

Sedan fikapaus och så höll vi årsmötet. Efter årets stämma ser styrelsen ut så här: Ordf Pär Lindqvist, Vendel, kassör Håkan Carlborg, Knutby, sekreterare Camilla Strandman, Östhammar, ledamöter: Owe Pettersson, Enköping, Karin Broström, Norrtälje, och Maggan Olsson, Alunda. Suppleanter: Kjell Sjelin, Vattholma, Fredrik Kjellröier, Almunge, och nyvalda Christina Hultman, Uppsala. (Även ny eko-växt- rådgivare på HS, välkommen!)