Riksstämman 7/3 2019 i Gimo

Nu närmar sig Ekodagarna med Ekologiska Lantbrukarnas riksårsstämma den 7/3. Vi valde våra 8 ombud från Uppodlarna på vårt eget årsmöte, men alla kan ta del av information mm inför stämman: Handlingar till stämman dag 3 skickas ut till er som är anmälda som ombud från distrikten och
deltagande medlemmar senast måndag 25/2. Då finns även handlingarna tillgängliga på hemsidan.
Ekodagarna är populära och det är fullbokat med närmare 170 deltagare från hela landet! Läs mera här!

Annonser

Rapport från Uppodlarnas årsmöte 2019

Ett 25- tal intresserade åhörare kom för att se och lyss till prof Neill Powells föredrag om Carbon Farming. Det handlar alltså om att jordbrukare skulle kunna få ”carbon credits”, likande utsläppsrätter eller elcertifikat för de insatser de gör för att minska/ fånga in CO2. Ett certifieringsorgan skulle checka av ett antal åtgärdspunkter, kanske liknande en utvidgad KRAV-revision, beräkna minskning i CO2- utsläpp/infångande och därefter får bonden motsvarande ”carbon credits”. Dessa ska sedan kunna säljas på en marknad där företag eller institutioner som behöver redovisa minskande CO2-påverkan är köpare. Flygbolag är ett exempel på intressegrupp.

Pilotprojekt finns bl a i Australien och ev i Frankrike. Neill Powell föreslog nu att vi ska ansöka om stöd från SJV för att dra igång ett projekt även inom Uppodlarna, vilket mötesdeltagarna var positiva till. NP ska kolla förutsättningarna och återkomma.

Sedan fikapaus och så höll vi årsmötet. Efter årets stämma ser styrelsen ut så här: Ordf Pär Lindqvist, Vendel, kassör Håkan Carlborg, Knutby, sekreterare Camilla Strandman, Östhammar, ledamöter: Owe Pettersson, Enköping, Karin Broström, Norrtälje, och Maggan Olsson, Alunda. Suppleanter: Kjell Sjelin, Vattholma, Fredrik Kjellröier, Almunge, och nyvalda Christina Hultman, Uppsala. (Även ny eko-växt- rådgivare på HS, välkommen!)

 

Årsmötesdags!

Uppodlarna kallas till årsmöte torsdagen den 14 februari kl 19.00 i Vaksala kyrkcentrum, Vaksala kyrkväg 2, Uppsala, samma ställe som i fjol. Vår ambition är att flytta runt i distrikten när det gäller aktiviteter, men i år lägger vi lite mindre kraft på årsmötet då vi har extra mycket att göra inför Ekodagarna i Gimo. Och det är ganska lätt för de flesta att ta sig till Uppsala- eller kanske ”lika långt bort för alla”…

På programmet i år, förutom årsmötesförhandlingarna och allmän info, så har vi ett intressant föredrag: Professor Neil Powell från Australien, verksam bland annat i organisationen Green collar, talar om Carbon farming. Det handlar om möjligheter för lantbruket att få betalt för kolinlagrande jordbruk, något som borde vara väldigt aktuellt.

Och självklart bjuds det på fika! Ta gärna med dig någon intresserad som ännu ej är med i  Ekologiska lantbrukarna.

Läs hela kallelsen här:

årsmöte uppland-19

Programmet börjar ta form

Arbetet med Ekodagarna 2019 går vidare och programmet börjar ta form. Vi börjar med studieresorna tisdag 5/3 som kommer att erbjuda två alternativ. En östra turen som besöker Ola gård-stor ekomjölkproducent, Löhammar i Harg med dikoproduktion, Väddika gäst- och jaktgård med köttproduktion, eventverksamhet och kameler! Där äter vi lunch som sponsras av Upplandsbondens och vi kommer även att få en bussguidning på Hargs bruk då vi får höra om den stora verksamheten med såväl jord- och skogsbruk som omfattande fastighetsförvaltning.

Den västra turen går först till Elin Torstensson-ekomjölkproducent med direktförsäljning via automat till kunder som kommer till gården. Vidare till Åhl grönt med nytt dikostall, lammproduktion, solcellsanläggning mm. Lunch på Örbyhus golfrestaurang och guidning på Örbyhus slott. Sedan till Kjell& Ylwa Sjelin, Hånsta Östergärde, med försöksodlingar i agroforestry, mobila stallar och allmänt nyfiket och framtidsinriktat jordbruk.

Onsdag 6/3 är den stora temadagen, en hel del talare och programpunkter är klara- läs mer i länken nedan. Och på kvällen blir det fest på Gimo Herrgård! Torsdag 7/3 är det dags för stämman då viktiga framtidsbeslut för Ekologiska Lantbrukarnas fortsatta inriktning ska tas. Välkommen att anmäla dig till detta stora och spännande arrangemang:Info och anmälan här

 

Nu planerar vi för Ekodagarna och stämman i Gimo, 5-7/3 -19

När en jobbig sommar nått sitt slut och vi kan se framåt igen, ja då är det hög tid för Uppodlarna att ta tag i planeringen inför kommande Ekodagar. Sponsorer ska raggas, studiebesök planeras, föredragshållare bokas. Och så ska vi få till en riktigt trevlig festmiddag.
I dagarna kommer ett brevutskick till alla medlemmar med lite mer information. Där står också om den medlemsvärvningskampanj som nu pågår. Alla ekocertifierade företag som inte är medlemmar i Ekologiska Lantbrukarna får ett telefonsamtal med erbjudande om att gå med. Vet du någon som bör kontaktas, mejla mariana.wester@ekolantbruk.se

Vi försöker också uppdatera vårt medlemsregister med aktuella (och flera!) e-postadresser. Har du bytt eller får du ingen info från Uppodlarna per e-post? Mejla då till camilla.strandman@gmail.com så ska vi lägga till dig på sändlistan.

Styrelsemöte hos Camilla Strandman, Örvik, Östhammar

Uppsala kommun har fortfarande mark att erbjuda torkdrabbade!

Tips vi fått via Ekologiska lantbrukarna riks:

Hej!

Uppsala kommun har fortfarande outnyttjad betesmark och eventuellt slåtter som kan användas av lantbrukare med behov, fram till sista oktober. Ni får gärna informera era medlemmar om den här möjligheten.

Läs mer och kontaktuppgifter: https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-pressmeddelanden/torka-och-brist-pa-djurfoder/

Med vänlig hälsning,

Malin Ohlsson
Strategisk samhällsplanerare

Avdelningen för strategisk planering

——————————————————–

Postadress: Uppsala kommun,

Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Besöksadress: Stationsgatan 12

Telefon: 018-727 87 81
E-post: malin.ohlsson@uppsala.se

Hemsida: http://www.uppsala.se/landsbygd

Facebook: https://www.facebook.com/landsbygduppsalakommun/