Årsmöte 2022 avklarat

Den 8 februari höll Uppodlarna digitalt årsmöte med drygt 20 deltagare. De digitala mötena har ju både för- och nackdelar, men man kan konstatera att vi lärt oss ganska mycket under de senaste åren. Framöver hoppas vi förstås på att kunna återgå till vanliga mötesformer och fysiska träffar, men samtidigt behålla möjligheterna till att ordna webbinarier och digitala möten som möjliggör för flera att vara med.

Snart är det vårbruk!

Årsmötet hölls enligt den traditionella föredragningslistan och det blev lite omändringar bland de förtroendevalda. Så här ser styrelsen ut efter gjorda val:

Pär Lindqvist, omval som ledamot för -22 o -23, omval som ordförande -22

Maggan Olsson, omval som ledamot för -22 o -23

Nisse Finnstedt, nyval som ledamot för -22 o -23

Karin Broström, Håkan Carlborg och Fredrik Cleve Kjellröier har ett år kvar på sina mandatperioder.

Till suppleanter för -22 valdes: Owe Pettersson, Kjell Sjelin och nyval Martina Högberg.

Till revisorer valdes: Niclas Almlöv, Claes Eningsjö (nyval), revisorssupplenater: Pierre Jansson, Mats Lundqvist (nyval)

Den sittande valberedningen hade avböjt omval och mötet hade svårt att hitta några nya namn. Camilla Strandman valdes som en ledamot och de två vakanta platserna, varav en sammankallande, delegerades till styrelsen att fylla.

Christina Montcorgé och Camilla Strandman lämnade styrelsen och avtackning utlovades till senare tillfälle.

Uppodlarna beslutade att ställa sig bakom en motion från Owe Pettersson till riksstämman, gällande förslag om sänkta proteinkrav för kvarnvete.

Årsmötet hade som en huvudpunkt att diskutera föreningens inriktning, möjliga samarbeten med t ex Upplandsbondens och hur verksamheterna kan utvecklas generellt. Vi hade en bra diskussion som också handlade om hur vi talar med våra konventionella kollegor, om formuleringar och ordval i utåtriktat material med mera. Här finns mycket att göra, inte minst med bakgrund i de höga mål för ekologiskt som finns på EU- och nationell nivå, men som blir allt svårare att matcha regional- och kommunalpolitiskt.

På verksamhetsplanen för -22 finns bland annat Eko-september, synas i valrörelsen, ordna sommarmöte, få till verkstad i projekten t ex när det gäller vätgasen.

Annons

Dags för årsmöte 2022

Nu ska alla medlemmar ha fått både papperskallelse och epostkallelse med länk till det digitala årsmötet som hålls via zoom tisdag 8 februari kl 19.

Om du inte fått kallelsen, kontakta EL:s kansli så vi kan kolla att vi har rätt e-postadress till dig. Se även Ekologiska lantbrukarnas hemsida: https://www.ekolantbruk.se/

Huvudtema på årsmötet blir hur vi kan utveckla Uppodlarna och våra verksamheter- kom och var med!

Sommarmöte Åsbergby gård den 25 juli 2021

Ett varmt och trevligt sommarmöte med bortåt 70 deltagare från Uppodlarna och Upplandsbondens. Olle, Joel och Catarina Linder på Åsbergby visade sin fina gård med dikor, utegrisar, växtodling och skogsbruk. Uppodlarna, Upplandsbondens och Gårdssällskapet (som köper grisarna från Åsbergby) informerade och så serverades goda grillade korvar ur Gårdssällskapets sortiment. Blå stjärnans verksamhet är viktig ur beredskapssynpunkt, vilket Carin Bolander berättade om samtidigt som hon efterfrågade praktikgårdar.

Blå stjärnan är en beredskapsorganisation som ska utbilda folk som kan hjälpa till i lantbruket vid kriser. För att hålla kunskaperna aktuella ordnar man repetitionskurser och nu är det aktuellt i Uppsaladistriktet. Det här är en viktig verksamhet, både för oss i lantbruket och samhället i stort, ni som har möjlighet gör en insats!”Svenska Blå Stjärnan söker repgårdar i Uppsala länSvenska Blå Stjärnan i Uppsala län planerar att till hösten 2021 anordna en repetitionshelg för sina medlemmar. Repetition är till för de medlemmar som är utbildade och har ett avtal (om inställelse) med SBS för att hålla sina kunskaper aktuella och för att vi ska ha en beredskap om att upprätthålla livsmedelsförsörjningen vid en allvarlig händelse som kris eller krig. Nu söker vi frivilliga djurgårdar med handledare i Uppsala län som kan tänka sig att ta emot en stjärna under en helg och handleda i gårdens uppgifter kopplade till djurhållningen. Vi planerar att detta ska ske någon gång under oktober eller november men har ännu inte bestämt exakt helg. Är du intresserad så kontakta SBS Uppsala på uppsala@svenskablastjarnan.se för mer information och detaljer om repetitionshelgen. Här kan du läsa mer om Svenska Blå Stjärnan och om repetition. https://svenskablastjarnan.se/…/uppdragsutb…/repetition/

På bilderna syns möte med nyfikna grisar och värden själv i det fina vetet som växer på förra årets ”grisåker”

Det har hänt en del…

Nu har vi hållit årsmöte först i Uppodlarna, då ett tjugotal medlemmar loggade in på Zoom och hörde Elin Rydström, Lovö prästgård, berätta om initiativet ”Stor nog” varefter diskussion följde om diverse storleksrelaterade frågor. Bland annat lyftes de kommande tvingande kraven på lösdrift för mjölkkor och problemen för små besättningar att finansiera investering i ombyggnader.

Därefter tog årsmötet vid och Uppodlarnas ordförande Pär Lindqvist inledde med att äska en tyst minut för vår alldeles för tidigt bortgångne medlem Kalle Danielsson. Sedan lämnades klubban till Anders Karlsson, Tjulsta, som svingade den med den äran och snabbt lotsade oss genom dagordningen. Inga större förändringar bland de förtroendevalda, se bifogat protokoll! Under den viktiga punkten planer för 2021 konstaterades att vi hoppas kunna genomföra ungefär det som planerades för 2020 men som vi blivit tvingade att skjuta upp under pandemiåret. En viktig nyhet som vi förhoppningsvis kan dra igång ganska snart är en studiegrupp kring vätgas. Där är Håkan Carlborg kontaktperson, hör av dig till honom om du vill vara med.

Här kan du läsa hela årsmötesprotokollet:

Ekodagarna

Det har också hållits digitala Ekodagar och årsstämma med Ekologiska Lantbrukarna. Om bud för Uppodlarna var: Pär Lindqvist, Fredrik Cleve Kjellröier, Maggan Olsson, Karin Broström, Kjell Sjelin, Camilla Strandman och Elin Rydström. Vi fick ta del av flera bra föredrag på temat kontakt med konsumenterna och hur KRAV, ICA, Naturskyddsföreningen, Organic Sweden med flera jobbar med dessa frågor. Diskussioner kring marknadsföring, närodlat kontra ekologiskt, vegetariskt- animaliskt, Uppdrag granskning, ja en massa aktuella frågor ventilerades. Och inte minst viktigt, vinnaren (som är två!) av hederstiteln ”Ekoböndernas ekobonde” presenterades, nämligen Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren, värdiga och välmeriterade prsitagare.

Dag två ägnades åt själva stämman, där Ekologiska lantbrukarna bland annat valde en ny ordförande, nämligen Erika Olsson från Tystberga i Södermanland. Vi diskuterade också kring ett antal motioner, som i stort bifölls för vidare hantering av styrelse och kansli. Mer information om Ekodagarna finns på Ekologiska Lantbrukarnas hemsida och i utsänt veckobrev. Om du som är medlem inte får det utmärkta veckobrevet beror det på att din e-postadress saknas eller är fel. Kontakta kansliet och rätta i så fall.

Som avslutning antogs ett stämmouttalande:

https://www.ekolantbruk.se/nyheter/ekologiska-lantbrukarnas-stamma-hoj-ambitionsnivan-i-hallbarhetsarbetet-med-ekologiskt

Snart dags för årsmöte!

Den 10/2 håller Uppodlarna årsmöte, denna gång digitalt via Zoom. Papperskallelse har redan gått ut med dagordning och teknisk information inför mötet. Vecka 5 kommer e-post till alla medlemmar som angivit e-postadress, och då medföljer verksamhetsberättelse, plan för kommande år och lite mer info. I mejlet får du även länk till mötet, den finns redan nu i kalendariet på ekolantbruk.se. Om du inte brukar få e-post, till exempel veckobrevet, från Ekologiska lantbrukarna, så beror det på att du antingen inte lämnat mejl- adress eller bytt så det landar fel. Skicka i så fall genast ett mejl till: emelie.sundin@ekolantbruk.se så får hon rätta till i listan.

Vi i Uppodlarnas styrelse vill jobba med mer än vi orkar med… därför behöver också du hjälpa till!

Det finns massor av intressanta och viktiga frågor som behöver bearbetas; vätgas, kolinlagring, jordhälsa, biokol, elmaskiner, energiproduktion, perenna växter till livsmedel och foderproduktion är bara några aktuella exempel. Vi är bra på att ta upp aktuella ämnen och att då ligga i täten, men det är betydligt svårare att sedan faktiskt få till projekt om konkret praktisk tillämpning.

Nu föreslår vi från styrelsen att vi bildar grupper kring de ämnen som intresserar, samlas till mindre möten och diskuterar hur och vad vi vill gå vidare med. Det kan leda till att det startas en studiecirkel, att man söker projektpengar för ett visst ändamål eller kanske intressanta studiebesök. Till varje grupp knyts en kontaktperson i styrelsen som kan hjälpa till med praktiska saker, kontakter med Ekologiska lantbrukarna riks osv. På detta sätt hoppas vi att fler kan engagera sig och att vi kommer fortare framåt och får mer gjort.

Du som vill vara med, som brinner för någon särskild fråga, skriv på Facebookgruppen Uppodlarna: Ekologiska Lantbrukare i Uppland, vilket ämne som engagerar dig och gärna kort förslag om vad du skulle vilja göra. Bifoga kontaktuppgifter så kan vi samla ihop folk med liknande intressen. Sprid gärna frågan vidare i dina kontaktnät- även bland folk som (ännu) ej är medlemmar i Ekologiska lantbrukarna.

Det går också bra att mejla till Uppodlarnas ordförande: Pär Lindqvist, par@ahlgront.se

Kurser i optimal betesdrift i naturbetesmarker

Tips om kursdagar kring optimal betesdrift på naturbete!
Kursplats hos Karin Broström,Roslagsbro och Chris Olsson/Thomas Eriksson, Ekeby i Norrtälje.
Fredag 21/ och lördag 22/8, anmälan via länsstyrelsen i Stockholms län webplats. Sista anmälningsdag 14/8.
Mer info: Inger Pehrson, inger@palustre.se, 070-820 33 12
Bilden föreställer kvigor på betesmark vid Roslagsbro kyrka, hos Karin Broström, välkänd i Uppodlarna.

Mer undervisning i ekolantbruk!

Kanske har ni läst debattinlägg i UNT den 30/5 där företrädare för C, M och KD kräver att Jällas eko-omställning ska avbrytas? https://unt.se/asikt/debatt/artikel/dags-att-avbryta-eko-omstallningen-pa-jalla/grmex28l?fbclid=IwAR2OMrIHGm10dcHL7Y7VMBFAKUEFj7K4SL-Tx-Si6Amj6qjyQfCfM9Hinn4

Nu har vi i Uppodlarnas styrelse tillsammans med kansliet på Ekologiska lantbrukarna skickat in ett svar till UNT debatt. Hoppas att det kommer in, och ni kan redan nu läsa det här: Svar till debatt i UNT