Vi i Uppodlarnas styrelse vill jobba med mer än vi orkar med… därför behöver också du hjälpa till!

Det finns massor av intressanta och viktiga frågor som behöver bearbetas; vätgas, kolinlagring, jordhälsa, biokol, elmaskiner, energiproduktion, perenna växter till livsmedel och foderproduktion är bara några aktuella exempel. Vi är bra på att ta upp aktuella ämnen och att då ligga i täten, men det är betydligt svårare att sedan faktiskt få till projekt om konkret praktisk tillämpning.

Nu föreslår vi från styrelsen att vi bildar grupper kring de ämnen som intresserar, samlas till mindre möten och diskuterar hur och vad vi vill gå vidare med. Det kan leda till att det startas en studiecirkel, att man söker projektpengar för ett visst ändamål eller kanske intressanta studiebesök. Till varje grupp knyts en kontaktperson i styrelsen som kan hjälpa till med praktiska saker, kontakter med Ekologiska lantbrukarna riks osv. På detta sätt hoppas vi att fler kan engagera sig och att vi kommer fortare framåt och får mer gjort.

Du som vill vara med, som brinner för någon särskild fråga, skriv på Facebookgruppen Uppodlarna: Ekologiska Lantbrukare i Uppland, vilket ämne som engagerar dig och gärna kort förslag om vad du skulle vilja göra. Bifoga kontaktuppgifter så kan vi samla ihop folk med liknande intressen. Sprid gärna frågan vidare i dina kontaktnät- även bland folk som (ännu) ej är medlemmar i Ekologiska lantbrukarna.

Det går också bra att mejla till Uppodlarnas ordförande: Pär Lindqvist, par@ahlgront.se

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Kurser i optimal betesdrift i naturbetesmarker

Tips om kursdagar kring optimal betesdrift på naturbete!
Kursplats hos Karin Broström,Roslagsbro och Chris Olsson/Thomas Eriksson, Ekeby i Norrtälje.
Fredag 21/ och lördag 22/8, anmälan via länsstyrelsen i Stockholms län webplats. Sista anmälningsdag 14/8.
Mer info: Inger Pehrson, inger@palustre.se, 070-820 33 12
Bilden föreställer kvigor på betesmark vid Roslagsbro kyrka, hos Karin Broström, välkänd i Uppodlarna.

Mer undervisning i ekolantbruk!

Kanske har ni läst debattinlägg i UNT den 30/5 där företrädare för C, M och KD kräver att Jällas eko-omställning ska avbrytas? https://unt.se/asikt/debatt/artikel/dags-att-avbryta-eko-omstallningen-pa-jalla/grmex28l?fbclid=IwAR2OMrIHGm10dcHL7Y7VMBFAKUEFj7K4SL-Tx-Si6Amj6qjyQfCfM9Hinn4

Nu har vi i Uppodlarnas styrelse tillsammans med kansliet på Ekologiska lantbrukarna skickat in ett svar till UNT debatt. Hoppas att det kommer in, och ni kan redan nu läsa det här: Svar till debatt i UNT

Viktigt debattinlägg!

Det är kanske inte så många som missat att ett antal engagerade för lantbruk-landsbygd- livsmedel (fint ord!) skrivit ett debattinlägg i Svenska Dagbladet, och att det också startats en ny Facebookgrupp i anslutning till det.

Gå in på SvD- debatt och läs inlägget.

Och den nya Facebookgruppen: För liten för vem då

Bli medlem och var med och sprid budskapet!

 

Frågor om bin respektive agroforestry

Vi får ibland frågor från studenter och andra som vill hitta samarbetspartners för olika projekt, och nu har vi en om agroforestry:

”Här är lite information om projektet:
Hej, jag är med i en grupp som tänkt söka pengar för ett projekt inom LIFE Biodiversity Programme,
ett EU-program som stödjer innovationsprojekt med koppling till biodiversitet och miljövård. Tanken
är att vi ska etablera ett par olika agroforestrysystem som fungerar som demonstrationsplatser för
hur agroforestry kan fungera i Sverige (och våra pratnerländer Finland, Lettland och Estland).
Fokus är hur vi med agroforestry kan öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet, vilken typ
av biologisk mångfald beror på plats. Vilken typ av agroforestry system beror också på plats och
intresse hos varje enskild lantbrukare. Effekten på den biologiska mångfalden kommer att följas
upp, och vi ska också försöka få till möjligheter att ses i hela gruppen (Sverige, Finland,
Lettland och Estland) och dela med oss av våra erfarenheter.

Vi är också uppmuntrade att ha med en del som fokuserar på lönsamhet och försäljning av produkter
från systemet.

Är du intresserad av agroforestry och skulle vilja vara en del av detta projket, hör av dig till
mig på mejl eller telefon. elsa.lagerqvist@slu.se eller 0705582901

Vänligen,
Elsa Lagerqvist”

Och så en om uppställningsplatser för bikupor:

Till ekologiska lantbrukare.

Vill du förbättra pollineringen i dina grödor och göra en insats för naturen?

Vi söker nya uppställningsplatser till våra bin.

Inom 5 mil från Vänge ställer vi ut bikupor gratis.

Vi söker platser med nektarkällor från ekologiska gårdar eller med naturligt ursprung.

Vi behöver alltid kunna köra bil ända fram till bigårdarna. Vid skörden en mindre lastbil, annars oftast fyrhjulsdrivna pickuper.

En bigård består normalt av tre lastpallar med fyra bikupor på varje.

Ett skyddat och varmt läge med vatten i närheten är en fördel men inte nödvändigt.

Kontakta snarast

Uplands Honung

biodlarmästare Göran Sundström

tel: 070 566 42 68

uplandshonung@gmail.com

Mycket press om Håkan Carlborg – Ekoböndernas ekobonde!

Vi har redan gratulerat Håkan till utmärkelsen som han fick vid årets Ekodagar i Tällberg. Men det som nu är extra kul är den uppmärksamhet som han fått i olika media efter priset.

Intervju i Radio Uppland följde ganska snart, och även diverse tidningsartiklar. Två lite längre, en i ATL och en i ETC, är väl värda att läsa:

ATL 200409 Artikel fossilfritt

ETC 200401 Han visar vägen

Håkan Carlborg- Ekoböndernas ekobonde!

Håkan vann den hedrande titeln Ekoböndernas ekobonde och mottog sin utmärkelse på Ekologiska lantbrukarnas stämma i Tällberg igår, den 4 mars.

Så roligt att Uppodlarnas trogna kämpe (kassör och aktiv styrelseledamot sedan massor av år) får detta bevis på uppskattning, och särskilt fint när det är kunniga kollegor som röstar.

Vi andra i Uppodlarna kan bara instämma i hyllningarna, så värdig pristagare!

Håkan på hemmaplan, Öppen ekogård på Källingby september 2019

Trevligt årsmöte 10/2 i Vaksala

Vi var ett trettiotal deltagare på Uppodlarnas årsmöte måndagen den 10 februari i Vaksala kyrkcentrum. Under ledning av Kalle Danielssons erfarna ordförandeskap tog vi oss ganska snabbt igenom årsmötet. Inga förändringar i styrelsen, omval av ordföranden och även de ledamöter som hade gjort sina två års mandatperioder.

Ekonomin är ganska bra och flera intressanta förslag till verksamhet finns för år 2020. Vi räknar med sommarmöte hos Olle Linder, Åsbergaby, med grisar, nöt och växtodling. Som vanligt i samarbete med Upplandsbondens. Vidare planeras för studieresa till Södermanland och diverse fältdagar i regi av länsstyrelsen. Till stämman åker i alla fall tre ombud, men vi har 9 platser så den som är hågad kan fortfarande anmäla sig. Kontakta ordförande Pär Lindqvist! På årsmötet presenterade Ebba af Petersens en motion om spridning av näring från avlopp i ekologisk odling. Den fick årsmötets stöd och skickas vidare till stämman.

Efter årsmöte och gofika fick vi en mycket intressant föredragning om vätgas och den stora potential som finns att nyttja den både som direkt energikälla och för lagring av t ex solenergi. Hans- Olov Nilsson berättade om flera projekt och användingsområden, i såväl enfamiljs- som flerfamiljshus och kommunala tankstationer mm. Många frågor från en intresserad publik. Vi konstaterade att det är ganska stora investeringskostnader men att det säkert kan vara möjligt att starta i mindre skala för att sedan bygga ut.

Och så ett tips om en intressant kurs:https://www.norrtaljenaturcentrum.se/2020/02/12/kurs-i-odling-av-alternativa-grodor-21-22-mars/?fbclid=IwAR3Nj-0HktUGmqCtlkVkCOWoRl2up9HdMT-vaLIYkbrrLKKOmNVRhT32-dg