Det närmar sig sommarmötet den 28 juli!

Ni har väl inte glömt att anmäla er till sommarmötet på Billinge söndagen den 28 juli? Samling på Billinge gård, Billingevägen 20, 761 75 Norrtälje, kl 11. Programmet har ni fått i postutskick för ett bra tag sedan, och nu närmar det sig!

Höbärgning i den lilla skalan, Örvik, Östhammar juli 2019. (Vi har även pressat 19 rundbalar på samma fält, så mekaniseringsgraden är lite bättre än vad bilder antyder…) Foto: Albert Mattsson)

Sms eller eller mejl till:camilla.strandman@gmail.com 0709-408195, vilka och antal som kommer, så blir det lättare att beräkna maten.

Välkomna till en intressant och trevlig dag!

Annonser

Sommarmöte söndagen den 28 juli på Billinge gård

Nu har inbjudan till Uppodlarnas och Upplandsbondens sommarmöte väl landat i medlemmarnas brevlådor, men här kommer en påminnelse! Bjud gärna med någon intresserad kollega som ännu ej är medlem i Ekologiska lantbrukarna…

Hålltider och program

Kl 11 samling på gården där Annette och Jacob Gustawson hälsar oss välkomna och presenterar gården med mjölkproduktion, mejeri, gårdsbutik, växtodling, nygrävd damm med mera.

Kl 12 Bjuder Upplandsbondens på lunch med grillat. Uppodlarna ordnar kaffe med tilltugg.

Till kaffet serveras också aktuella nyheter från båda föreningarna.

13.30 Rundvandring på Billinge med fokus på nya dammen+ vallodling. Jacob G, ordförande i Upplands vallodlarförening, guidar.

Kl 14.30 Gemensam bilfärd till granngården Eke där fina naturbetesmarker finns. Karin Broström guidar i hagarna och pratar om flora och biologisk mångfald.

15.30 styr vi kosan hemåt.

Den som är väldigt kaffeberoende bör nog ta med en egen fikatermos, det serveras bara fika efter maten…

För att vi ska veta hur mycket mat det går åt är det bra om du mejlar eller skickar ett sms till:

Camilla.strandman@gmail.com, tel 0709- 40 81 95 och skriver att du/ni kommer och hur många ni är.

Varmt välkomna hälsar styrelserna!

Adress Billinge gård: Billingevägen 20, 761 75 Norrtälje

Här ligger Billinge gård!

Facebook: Billinge gård

 

Intressant om digitaliserat jordbruk

Testbädd Digitaliserat jordbruk

Uppkopplade åkrar, självkörande eldrivna jordbruksmaskiner och avancerade system för
dataanalys ska bidra till ett fossilfritt, mer hållbart och lönsamt jordbruk. RISE leder arbetet med utvecklingen av en testbädd för digitaliserat jordbruk.

Jordbruket är den tredje största källan till utsläpp av växthusgaser i Sverige efter tung industri och inrikes transporter. Styrning av insatser och genom att elektrifiera och automatisera jordbruksmaskiner kan växthusgasutsläpp minskas kraftigt. I framtiden kan maskinerna dessutom drivas med gårdsproducerad energi Med bättre beslutsstöd genom sensorer och system för databaserade analyser ökar jordbrukets hållbarhet och lönsamhet bland annat att använda vatten och insatsmedel smartare.

Syftet med testbädden är att skapa en arena för samarbete kring ny teknik för jordbruket. I testbädden ska grunden läggas för att ta fram beslutsstödsystem för jordbruket och testa hur nya autonoma och elektrifierade maskinsystem kan användas i jordbruket. Insamlade kvalitetssäkrade data för växtodlingen ska användas för att bygga datadrivna beslutsstöd för densamma.

Växtodlingssäsongen 2019 börjar RISE odla höstraps, vete, havre och korn i anslutning till Sveriges Lantbruksuniversitet Campus Ultuna. Fokus i testbädden initialt är på tekniken för att samla in digital information om odlingen, hur den ska hanteras, analyseras och till slut användas för beslutsstöd. Jordbruk sker i en omvärld med naturgivna processer och samband som ofta är komplexa. Detta gör det både svårt och viktigt att arbeta med bättre beslutsstöd för lantbrukaren, eftersom potentialen är stor. I testbädden ska stegvis bättre beslutstöd utvecklas.

Exempel på data som samlas in är markens innehåll av näringsämnen och fukt på olika djup, lokalt väder, växtstatus via sensorer på drönare och satelliter, samt driftsdata från alla maskiner och redskap som gör insatser på åkrarna. Utöver den data som genereras direkt på åkern samlas även data in från omkringliggande system som Jordbruksverkets stödsystem, odlings­rekommendationer för respektive gröda och prisinformation från Lantmännen. Allt kopplas till en molntjänst som kan hantera och analysera data för att sedan presentera resultatet av analyserna.

Läs mera här på RISE:s hemsida

Drönaren spanar över åkern
Bild: RISE

Fråga från studenter om odling av sötlupin och soja

Vi är sju unga forskare vid SLU som driver ett forskningsprojekt om möjligheterna för ekologisk odling av soja och lupin i Sverige.

Vi vill gärna ha med lantbrukares perspektiv i projektet och söker några lantbrukare som är intresserade av odling av soja och lupin för att delta i en workshop tisdagen den 4e juni på Ultuna, kl. 9-17. Syftet med workshopen är diskutera projektupplägget inför kommande fältförsök 2020. Det blir även föredrag om bland annat erfarenheter av lupin- och sojaodling från Tyskland och odling av soja för tofuproduktion (bifogar program).
Här kan man läsa mer om forskningsprojektet:

https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/11/mycket-att-vinna-pa-mer-lupin-och-soja-pa-de-svenska-akrarna/

Vid intresse kontakta:

Ida Karlsson

ida.karlsson@slu.se, 0733-505129

Ida Karlsson
Postdoktor

Inst. för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet

Box 7026, 75007 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5

Tel: 018-671806, 0733505129

ida.karlsson@slu.se

http://www.slu.se/cv/ida-karlsson/

Kursdag om regenerativt lantbruk 10/4!

Om snigelposten funkar ska alla ha fått pappersinbjudan till denna kursdag, sista anmälan 3/4!

Vad är regenerativt lantbruk?
”Vill du gå i konkurs – gör som grannen. Vill du tjäna pengar – gör som naturen”. Så säger Jörgen Andersson, spannmålsbonden från Västmanland som flyttade till Jämtland och startade företaget Fjällbete. Jörgen har intresserat sig för regenerativt lantbruk och leder den nordiska hubben för regenerativt lantbruk. Han förklarar denna dag vad begreppet innebär och varför han tycker vi ska odla på ett sådant sätt.
Ekologiska lantbrukarna i Västmanland i samverkan med Länsstyrelsen bjuder in till ett samtal som kommer att vidga dina vyer!
Medverkande: Jörgen Andersson, lantbrukare och VD för Fjällbete
Tid: Onsdag 10 april. Vi börjar med fika 9.15 och avslutar med gemensam lunch kl. 12 efter föredraget, för vidare samtal om dagens ämne.
Plats: Ösby Naturbruksgymnasium, Sala, i aulan i huvudbyggnaden.
Anmälan senast den 3 april i första hand via Länsstyrelsens kurskalender (www.lansstyrelsen.se/vastmanland) och i andra hand till Länsstyrelsens reception, 010-224 94 06 (öppettider 8.00-16.00). Vänligen respektera sista anmälningsdatum. Läs mer här:

Regenerativt lantbruk

 

Doktorand söker 10 uppländska ekogårdar för forskning om maskar, mycorrhiza mm.

Hej alla! Vi har fått en fråga från en doktorand som letar efter 10 ekogårdar där hon kan ta prover på jordliv mm. Så här skriver hon:
My name is Kaisa Torppa, and I’m working as a PhD student in Swedish University of Agricultural Sciences. I am planning a field experiment, where I’m trying to see how inoculating earthworms and commercial mycorrhizal inoculum impacts crop yield, soil structure and other soil organisms.
 
I would need about 10 organic farmers to collaborate in the experiment in 2020, but I would need to find them already for this summer, as we would need to sample earthworms in the same fields already this summer to get to know the baseline of the earthworm community present. We would like to arrange the experiment in Uppland or nearby (not much further than Eskilstuna or Gävle are from Uppsala), and I was wondering if you could help me find organic farmers from this area? Do you for example have a list of organic farmers from this area and their contact information so we could call them and ask if they would like to participate?
 
Your help will be much appreciated!
 
Med vänlig hälsning,
Kaisa Torppa
 
Den som är intresserad kan kontakta Kaisa här:
kaisa.torppa@slu.se, 0725669773

Bra debattinlägg från SLU- forskare kring idisslare och klimat

Nästan som ett svar på Ekologiska lantbrukarnas stämmouttalande publicerade ett antal SLU- forskare detta utmärkta inlägg om idisslare, mat och klimat:

Läs inlägget från SvD här

Korna från Östanviks gård på Nämdö lastas på färjan för färd ut till betesöarna. Kossan Grynna och bonden Albert Mattsson i förgrunden. Foto: C Strandman