Kallelse till årsmöte måndagen den 10 februari 2020!

 

Kallelse till årsmöte Ekologiska Lantbrukarna i Uppland- Uppodlarna.

Tid: Måndagen den 10 februari 2020, kl 18.30

Plats:   Vaksala kyrkcentrum, Vaksala kyrkväg 2, 754 45 Uppsala

 

Vi börjar med årsmötesförhandlingarna, därefter bjuds på fika.

Därefter kommer Hans- Olov Nilsson, som bor i Göteborg i en ”vätgas- villa” och håller föredrag på temat:

Vätgas- en kolfri energibärare. En möjlighet för lantbrukets tunga fordon och även energilagring.

 Varmt välkomna hälsar styrelsen! Ta gärna med dig någon intresserad som ännu ej är medlem i Uppodlarna!

 Kontakt med styrelsen? Tel eller sms: 0709- 40 81 95 (Camilla, sekreterare)

Gå gärna med i vår egen Facebookgrupp: uppodlarna: ekologiska lantbrukare i uppland

Och nu finns också på Facebook: Medlemmar Ekologiska Lantbrukarna. En grupp för interna diskussioner och nätverkande mellan medlemmar och förtroendevalda i Ekologiska lantbrukarna i hela landet. Där kan man lätt skriva inlägg, svara och debattera.

Om du har frågor, förslag eller synpunkter du vill att vi ska ta upp på årsmötet eller annars i styrelsen, hör gärna av dig! Mejla sekreteraren: camilla.strandman@gmail.com

 

 

Lyckat höstmöte på Ultuna 13 november

Höstmötet med tema Framtidsspaning: Agroforestry, ätbara baljväxter och perenna grödor var både välbesökt och intressant.

Nästan 40 personer samlades på Ultuna denna grå novemberdag för att lära sig mer, prata med kollegor och ta del av just framtidsspaningar. Efter inledande fika började Maria Wivstad, EPOK,  med att berätta om vad som är på gång inom ekoforskning och hon tog också upp frågan om närodlat kontra ekologiskt- om det verkligen finns någon motsättning. Se Marias presentation här :ELs höstmöte Ultuna 13 nov-19

Anna Westerbergh, SLU, jobbar med bland annat växtförädling och perenna grödor. Hon berättade om forskning och förädling av  kernza (eg produktnamn på ett vete som ägs av ett kanadensiskt institut) och korn som förädlas fram med hjälp av perennen knylkorn. Båda växtslagen odlas i försöken hos Kjell och Ylwa Sjelin utanför Vattholma.

Fleråriga sädesslag innebär många fördelar.

Därefter kom Jon Orvendal, växtodlingsrådgivare, lantbrukare och engagerad i Nordisk råvara, och gick igenom ett antal intressanta specialgrödor såsom sötlupin, linser och ärtor. Se presentation här: Specialgrödor 2019

Agroforestry kanske man tidigare mest hört om i andra och fattigare delar av världen, och Ingrid Öborn, SLU, berättade om några projekt  från bl a Afrika och sydostasien.

Ingrid Öborn berättar om agroforestry

Efter en välbehövlig lunch var det trädgårdsmästare Martin Gustafssons tur att visa på möjligheter med ”nya” växter i lantbruket. Nötter, bär och fruktträd kan utnyttjas på flera sätt. Särskilt i slättbygder kan läodlingar och buskar ha en mycket positiv inverkan för såväl biologisk mångfald som själva landskapsbilden. Och så ger de förstås viktiga skördar av fina livsmedel. Många av åhörarna blev inspirerade att plantera mullbär, havtorn, hassel, valnötter eller varför inte bärhäggmispel eller aronia?

Här är Martins bilder:VedartatMartin

Kjell Sjelin, pionjär inom svensk agroforestry och välkänd eko- odlare från Uppland, stod för den mer praktiska informationen om hur att anlägga alléodlingar, plantera och skörda bärbuskar med mera. Han delade också med sig av erfarenheter från de många olika försöksodlingar som finns på gården Hånsta östergärde och halade till och med fram en hemsvetsad alvluckrare!
Som avslutning på dagen berättade Sofia Sollén- Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska lantbrukarna, om vad som är på gång på riksnivå. Inte minst viktigt är påverkansarbete inför nya CAP.

Fyllda av inspiration och nya kunskaper åkte vi sedan hemåt mot Dalarna, Hälsingland, Västmanland, Uppland och Stockholm..

Flera presentationer kan komma, håll ögonen på hemsidan och även på  vår Facebooksida: Uppodlarna: Ekologiska Lantbrukare i Uppland

Missa inte årets höstmöten!

I år arrangeras flera höstmöten inom Ekologiska lantbrukarna, och ett går av stapel på Ultuna den 13/11. Sista anmälningsdag är 6/11!

Rubriken för dagen är: Framtidsspaning: Agroforestry, ätbara baljväxter och perenna grödor. Uppodlarna, som är arrangörsförening, har lyckats få ihop ett digert program med många intressanta föredragshållare.

•Maria Wivstad, SLU, om forskningsläget för ekologiskt och argument kring eko resp närodlat.

• Anna Westerbergh, docent i genetik och växtförädling SLU, om utveckling av fleråriga sädesslag i Sverige mm

• Jon Orvendal, växtodlingsrådgivare, om odling av tröskbara specialgrödor och regenerativa brukningsmetoder

• Ingrid Öbom, professor vid inst för växtproduktionsekologi, ger en utblick om agroforestry för säker livsmedelsproduktion i globalt perspektiv

• Martin Gustafsson, trädgårdsmästare, om frukt, bär och nötter för svenska agroforestrysystem

• Kjell Sjelin,välkänd ekolantbrukare och lite av en pionjär i svensk agroforestry, berättar om sina praktiska erfarenheter från fem år med agroforestryodling.

•Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på ekologiska lantbrukarna, om aktuella frågor på riksnivå. Hur fortsätter vi bäst med att bygga Ekosverige?

Missa inte denna fullmatade dag, anmälan till camilla.strandman@gmail.com, eller sms 0709-408195. Ange  namn, faktura-adress. Kostnad 300 kr inkl fika och lunch.

Läs mer på ekolantbruk.se

Uppsala stifts miljöpris 2019 går till Ylwa och Kjell Sjelin!

Uppodlarnas ”hedersmedlemmar” Ylwa och Kjell Sjelin tilldelas Svenska kyrkans Uppsala stifts miljöpris på 20 000 kr. De får priset för sitt mångåriga och stora engagemang i ekologiskt lantbruk och jordens överlevnadsfrågor i stort, mycket välförtjänt förstås.

Notis ur UNT 5/11 2019

Passa på att söka pengar via Klimatklivet!

Så här skriver Anton Liedgren i ett utskick från HS; se nedan, och obs att det är kort ansökningstid!

Vill du minska det fossila beroendet?

Inom Klimatklivet kan stödet bli mellan 30 – 70 % av investeringskostnaden.

I år är lantbruket prioriterat!

Vad kan du söka för?
• Energikonvertering – fasa ut fossil energi
• Tankstationer för förnybara drivmedel (ex. biogas och HVO)
• Installation av laddstationer för elfordon
• Tillvaratagande av spillvärme eller deponigas
• Biogasanläggningar
• Inköp av fordon (stöd för merkostnad av klimatsmartare alternativ) m.m.

Möjligt att söka endast mellan 24 september och 23 oktober.

Kontakta mig

Anton Liedgren
Byggnads- och Energirådgivare

Hushållningssällskapet | HS Konsult AB
Besöksadress: Knivstagatan 8, 753 23 Uppsala
Fakturaadress: HS Konsult AB, Box 412, 751 06 UPPSALA

Telefon 018-56 04 26, 070-583 42 76
Fax 018-560429
anton.liedgren@hushallningssallskapet.se
http://www.hushallningssallskapet.se

Lyckad Öppen Ekogård i Knutby

Ett sextiotal besökare kom till Källingby gård den lite grå och kyliga söndagen 22 september. På gårdsplanen hade familjen Carlborg ställt upp diverse maskiner, traktorer, tröska med mera, fritt fram att provsitta och fråga om hur det funkar i ett modernt ekojordbruk.

Källingby gård ligger långt fram när det gäller fossilfrihet och användning av eldrivna fordon, både ”fyrhjuling” och en av familjens bilar går på el och kunde också beskådas. Därtill finns förstås solpaneler på ett tak men också det lite ovanligare, en större solföljare som optimerar energiproduktionen då den rör sig efter solens förflyttning. Där det fortfarande är vanliga dieselmotorer används HVO som bränsle, och här fick besökarna möjlighet att lukta och jämföra det med vanlig diesel upphälld i burkar.

För barn och vuxna fanns olika spannmålsslag, rapsfrö och bönor att känna och smaka på. Även produkter som havregryn, pasta, hårt bröd och rapsolja fanns med, för att knyta ihop gröda med förädling till konsumentvara. Ivriga barn började enligt stenåldersmodell mala säd och röra ihop gröt… Den som föredrog grillade hamburgare från Upplandsbondens eller kaffe& kanelbulle kunde välja även detta…

Och så förstås en av de viktigaste sakerna när man ordnar gårdsvisning: Traktor och balvagnstur ut till beteshagarna där vi fick se tjurar, kor och kalvar och lära mer om växtodling och naturbetesmarker.

Det fanns också möjlighet att testa sina lantbrukskunskaper genom att gå en tipsrunda på gården, inte helt lätta frågor ens för oss i Uppodlarstyrelsen! Vet du vilket trädslag som är vanligast för tillverkning av dasspapper? (Asp, tall eller gran? En gissade att det var det med minst stickiga barr… Rätt svar enligt banchefen Karin är tall.) Duktiga tippare vann kåsor med EL-logga, kepsar och prydnadspumpor.

Ett gäng ungar maler säd för gröttillverkning under värden Håkan Carlborgs påhejanden.
Foto: Camilla Strandman

Glöm inte Öppen Ekogård den 22/9!

Nu har vi detaljplanerna klara för Öppen Ekogård på Källingby gård i Knutby söndag 22/9 kl 11-16.
Det blir olika stationer med aktiviteter: Traktor& vagn till djuren och betesmarkerna, provsitta gamla och nya traktorer, se på kalvar, gå tipspromenad, äta Upplandsbondens goda ekologiska hamburgare, fika med kanelbullar, se& hör om eldrivna arbetsmaskiner, solceller, alternativa drivmedel i lantbruket och mycket mer!

Annonser kommer i Norrtelje tidning och UNT med bilagor, men vi behöver hjälpas åt att sprida informationen- dela detta inlägg i dina egna kanaler. Och anmäl att du kommer, se bifogad affisch!