Mer undervisning i ekolantbruk!

Kanske har ni läst debattinlägg i UNT den 30/5 där företrädare för C, M och KD kräver att Jällas eko-omställning ska avbrytas? https://unt.se/asikt/debatt/artikel/dags-att-avbryta-eko-omstallningen-pa-jalla/grmex28l?fbclid=IwAR2OMrIHGm10dcHL7Y7VMBFAKUEFj7K4SL-Tx-Si6Amj6qjyQfCfM9Hinn4

Nu har vi i Uppodlarnas styrelse tillsammans med kansliet på Ekologiska lantbrukarna skickat in ett svar till UNT debatt. Hoppas att det kommer in, och ni kan redan nu läsa det här: Svar till debatt i UNT

Viktigt debattinlägg!

Det är kanske inte så många som missat att ett antal engagerade för lantbruk-landsbygd- livsmedel (fint ord!) skrivit ett debattinlägg i Svenska Dagbladet, och att det också startats en ny Facebookgrupp i anslutning till det.

Gå in på SvD- debatt och läs inlägget.

Och den nya Facebookgruppen: För liten för vem då

Bli medlem och var med och sprid budskapet!

 

Frågor om bin respektive agroforestry

Vi får ibland frågor från studenter och andra som vill hitta samarbetspartners för olika projekt, och nu har vi en om agroforestry:

”Här är lite information om projektet:
Hej, jag är med i en grupp som tänkt söka pengar för ett projekt inom LIFE Biodiversity Programme,
ett EU-program som stödjer innovationsprojekt med koppling till biodiversitet och miljövård. Tanken
är att vi ska etablera ett par olika agroforestrysystem som fungerar som demonstrationsplatser för
hur agroforestry kan fungera i Sverige (och våra pratnerländer Finland, Lettland och Estland).
Fokus är hur vi med agroforestry kan öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet, vilken typ
av biologisk mångfald beror på plats. Vilken typ av agroforestry system beror också på plats och
intresse hos varje enskild lantbrukare. Effekten på den biologiska mångfalden kommer att följas
upp, och vi ska också försöka få till möjligheter att ses i hela gruppen (Sverige, Finland,
Lettland och Estland) och dela med oss av våra erfarenheter.

Vi är också uppmuntrade att ha med en del som fokuserar på lönsamhet och försäljning av produkter
från systemet.

Är du intresserad av agroforestry och skulle vilja vara en del av detta projket, hör av dig till
mig på mejl eller telefon. elsa.lagerqvist@slu.se eller 0705582901

Vänligen,
Elsa Lagerqvist”

Och så en om uppställningsplatser för bikupor:

Till ekologiska lantbrukare.

Vill du förbättra pollineringen i dina grödor och göra en insats för naturen?

Vi söker nya uppställningsplatser till våra bin.

Inom 5 mil från Vänge ställer vi ut bikupor gratis.

Vi söker platser med nektarkällor från ekologiska gårdar eller med naturligt ursprung.

Vi behöver alltid kunna köra bil ända fram till bigårdarna. Vid skörden en mindre lastbil, annars oftast fyrhjulsdrivna pickuper.

En bigård består normalt av tre lastpallar med fyra bikupor på varje.

Ett skyddat och varmt läge med vatten i närheten är en fördel men inte nödvändigt.

Kontakta snarast

Uplands Honung

biodlarmästare Göran Sundström

tel: 070 566 42 68

uplandshonung@gmail.com

Mycket press om Håkan Carlborg – Ekoböndernas ekobonde!

Vi har redan gratulerat Håkan till utmärkelsen som han fick vid årets Ekodagar i Tällberg. Men det som nu är extra kul är den uppmärksamhet som han fått i olika media efter priset.

Intervju i Radio Uppland följde ganska snart, och även diverse tidningsartiklar. Två lite längre, en i ATL och en i ETC, är väl värda att läsa:

ATL 200409 Artikel fossilfritt

ETC 200401 Han visar vägen

Håkan Carlborg- Ekoböndernas ekobonde!

Håkan vann den hedrande titeln Ekoböndernas ekobonde och mottog sin utmärkelse på Ekologiska lantbrukarnas stämma i Tällberg igår, den 4 mars.

Så roligt att Uppodlarnas trogna kämpe (kassör och aktiv styrelseledamot sedan massor av år) får detta bevis på uppskattning, och särskilt fint när det är kunniga kollegor som röstar.

Vi andra i Uppodlarna kan bara instämma i hyllningarna, så värdig pristagare!

Håkan på hemmaplan, Öppen ekogård på Källingby september 2019

Trevligt årsmöte 10/2 i Vaksala

Vi var ett trettiotal deltagare på Uppodlarnas årsmöte måndagen den 10 februari i Vaksala kyrkcentrum. Under ledning av Kalle Danielssons erfarna ordförandeskap tog vi oss ganska snabbt igenom årsmötet. Inga förändringar i styrelsen, omval av ordföranden och även de ledamöter som hade gjort sina två års mandatperioder.

Ekonomin är ganska bra och flera intressanta förslag till verksamhet finns för år 2020. Vi räknar med sommarmöte hos Olle Linder, Åsbergaby, med grisar, nöt och växtodling. Som vanligt i samarbete med Upplandsbondens. Vidare planeras för studieresa till Södermanland och diverse fältdagar i regi av länsstyrelsen. Till stämman åker i alla fall tre ombud, men vi har 9 platser så den som är hågad kan fortfarande anmäla sig. Kontakta ordförande Pär Lindqvist! På årsmötet presenterade Ebba af Petersens en motion om spridning av näring från avlopp i ekologisk odling. Den fick årsmötets stöd och skickas vidare till stämman.

Efter årsmöte och gofika fick vi en mycket intressant föredragning om vätgas och den stora potential som finns att nyttja den både som direkt energikälla och för lagring av t ex solenergi. Hans- Olov Nilsson berättade om flera projekt och användingsområden, i såväl enfamiljs- som flerfamiljshus och kommunala tankstationer mm. Många frågor från en intresserad publik. Vi konstaterade att det är ganska stora investeringskostnader men att det säkert kan vara möjligt att starta i mindre skala för att sedan bygga ut.

Och så ett tips om en intressant kurs:https://www.norrtaljenaturcentrum.se/2020/02/12/kurs-i-odling-av-alternativa-grodor-21-22-mars/?fbclid=IwAR3Nj-0HktUGmqCtlkVkCOWoRl2up9HdMT-vaLIYkbrrLKKOmNVRhT32-dg

Håkan Carlborg, Uppodlarna, till final i Ekoböndernas ekobonde!

Ni har väl inte missat att Håkan Carlborg, spjutspetsbonde från Källingby gård i Knutby, gått till final i tävlingen Ekoböndernas ekobonde? Läs mer i senaste numret av Ekologiskt lantbruk, och framför allt: Rösta!
Håkans specialintresse är energifrågor och hur vi ska kunna bedriva ett verkligt hållbart jord- och skogsbruk. Han har under många år legat i absolut framkant och testar hela tiden nya tekniska lösningar. Solceller, solföljare, HVO, eldrivna fordon… Han är också intresserad av nya grödor och hur vi kan bättre nyttja åkermarken, naturbeten mm.

Här röstar du: http://www.ekolantbruk.se eller sms: 0730-122180

Fortbildning inom EKO jordbruk

SLU EPOK ger under 2020 en fortbildningskurs för personer verksamma inom ekologiskt lantbruk
– sista dag för anmälan 1 april!

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i det ekologiska lantbrukets produktionsvillkor och ge förståelse för helheten på företagsnivå. I kursen förmedlas den senaste forskningen inom ekologisk produktion, vilket kombineras med kunskap från rådgivning och praktiska erfarenheter.

Kursen riktar sig till hela kedjan inom den ekologiska produktionen med tyngd på organisationer eller företag som jobbar med rådgivning, certifiering, myndighetsfrågor, försäljning eller utbildning. Lantbrukare och odlare, som har behov av fördjupning, är också välkomna.
Du kommer efter denna kurs att ha en bra bas för att jobba med ekologisk produktion och även dokumenterad kompetens vid upphandling av rådgivning eller andra aktiviteter inom ekologisk produktion.

Kurstider
Kursen har två fysiska träffar med webutbildning mellan träffarna.

Uppstart och introduktion – 22–23 april 2020 SLU, Ultuna.
Redovisningar och avslutande summering av kursen – 2–3 december 2020 SLU, Ultuna.

Däremellan ges sju tillfällen med webutbildning inom olika ämnesområden på cirka 1,5 timme per gång. Deltagarna kan välja att genomföra alla ämnen eller välja minst 3 som är av störst intresse.

Totalt kommer kursen att innebära två veckors arbete. Ett mindre fördjupningsarbete i ett valfritt ämne ingår och kursen avslutas med den andra fysiska träffen där fördjupningsarbetena presenteras.

Program och anmälan
Här hos SLU finns program och anmälningsfunktion. Anmäl dig senast 1 april!

Kursen är kostnadsfri och finansieras av Jordbruksverkets medel för att bland annat stärka rådgivningen i ekologisk produktion, inom ramen för den åtgärdsplan om att öka ekologisk produktion som regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att genomföra.

Kostnader för resor samt kost och logi står du för själv.

Kursledare
Niels Andrésen – niels.andresen@slu.se, 0737-639157
Eva Salomon – eva.salomon@ri.se, 010-5166961

Kallelse till årsmöte måndagen den 10 februari 2020!

 

Kallelse till årsmöte Ekologiska Lantbrukarna i Uppland- Uppodlarna.

Tid: Måndagen den 10 februari 2020, kl 18.30

Plats:   Vaksala kyrkcentrum, Vaksala kyrkväg 2, 754 45 Uppsala

 

Vi börjar med årsmötesförhandlingarna, därefter bjuds på fika.

Därefter kommer Hans- Olov Nilsson, som bor i Göteborg i en ”vätgas- villa” och håller föredrag på temat:

Vätgas- en kolfri energibärare. En möjlighet för lantbrukets tunga fordon och även energilagring.

 Varmt välkomna hälsar styrelsen! Ta gärna med dig någon intresserad som ännu ej är medlem i Uppodlarna!

 Kontakt med styrelsen? Tel eller sms: 0709- 40 81 95 (Camilla, sekreterare)

Gå gärna med i vår egen Facebookgrupp: uppodlarna: ekologiska lantbrukare i uppland

Och nu finns också på Facebook: Medlemmar Ekologiska Lantbrukarna. En grupp för interna diskussioner och nätverkande mellan medlemmar och förtroendevalda i Ekologiska lantbrukarna i hela landet. Där kan man lätt skriva inlägg, svara och debattera.

Om du har frågor, förslag eller synpunkter du vill att vi ska ta upp på årsmötet eller annars i styrelsen, hör gärna av dig! Mejla sekreteraren: camilla.strandman@gmail.com

 

 

Lyckat höstmöte på Ultuna 13 november

Höstmötet med tema Framtidsspaning: Agroforestry, ätbara baljväxter och perenna grödor var både välbesökt och intressant.

Nästan 40 personer samlades på Ultuna denna grå novemberdag för att lära sig mer, prata med kollegor och ta del av just framtidsspaningar. Efter inledande fika började Maria Wivstad, EPOK,  med att berätta om vad som är på gång inom ekoforskning och hon tog också upp frågan om närodlat kontra ekologiskt- om det verkligen finns någon motsättning. Se Marias presentation här :ELs höstmöte Ultuna 13 nov-19

Anna Westerbergh, SLU, jobbar med bland annat växtförädling och perenna grödor. Hon berättade om forskning och förädling av  kernza (eg produktnamn på ett vete som ägs av ett kanadensiskt institut) och korn som förädlas fram med hjälp av perennen knylkorn. Båda växtslagen odlas i försöken hos Kjell och Ylwa Sjelin utanför Vattholma.

Fleråriga sädesslag innebär många fördelar.

Därefter kom Jon Orvendal, växtodlingsrådgivare, lantbrukare och engagerad i Nordisk råvara, och gick igenom ett antal intressanta specialgrödor såsom sötlupin, linser och ärtor. Se presentation här: Specialgrödor 2019

Agroforestry kanske man tidigare mest hört om i andra och fattigare delar av världen, och Ingrid Öborn, SLU, berättade om några projekt  från bl a Afrika och sydostasien.

Ingrid Öborn berättar om agroforestry

Efter en välbehövlig lunch var det trädgårdsmästare Martin Gustafssons tur att visa på möjligheter med ”nya” växter i lantbruket. Nötter, bär och fruktträd kan utnyttjas på flera sätt. Särskilt i slättbygder kan läodlingar och buskar ha en mycket positiv inverkan för såväl biologisk mångfald som själva landskapsbilden. Och så ger de förstås viktiga skördar av fina livsmedel. Många av åhörarna blev inspirerade att plantera mullbär, havtorn, hassel, valnötter eller varför inte bärhäggmispel eller aronia?

Här är Martins bilder:VedartatMartin

Kjell Sjelin, pionjär inom svensk agroforestry och välkänd eko- odlare från Uppland, stod för den mer praktiska informationen om hur att anlägga alléodlingar, plantera och skörda bärbuskar med mera. Han delade också med sig av erfarenheter från de många olika försöksodlingar som finns på gården Hånsta östergärde och halade till och med fram en hemsvetsad alvluckrare!
Som avslutning på dagen berättade Sofia Sollén- Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska lantbrukarna, om vad som är på gång på riksnivå. Inte minst viktigt är påverkansarbete inför nya CAP.

Fyllda av inspiration och nya kunskaper åkte vi sedan hemåt mot Dalarna, Hälsingland, Västmanland, Uppland och Stockholm..

Flera presentationer kan komma, håll ögonen på hemsidan och även på  vår Facebooksida: Uppodlarna: Ekologiska Lantbrukare i Uppland